تبلیغات
باران یاس - دلخوشی
تاریخ : پنجشنبه 4 آبان 1391 | 13:09 | نویسنده : فاطمه غلامی

دلخوشی...

نگاه که می کنم

دلم برای تو امروز خوش است

ومی خواهم امروز عجیب تراز هرروز باشد

باید امروز متفاوت باشد

تفاوتی درمن وحرفهای ناگفته

رویایی ترین روز من ومعبود

دستهایم را که به سمت آغوشت  می برم

آنقدر می خوانمت که تا هفت آسمان نجواهایم به پرواز درآیند

اما هفت آسمان ،نه

برای من تا یک آسمان هم اوج پریدن نیست

صدایم شاید از شرم آلودگی

شاید از شرم حقیربودنم به آن فرازها راه نیابد

شاید بلندای صدای من تا نیمه های این یک آسمان به زور برسند

اما باز هم می خوانمت

می خوانمت چراکه نامت غفور است

ومن دلخوش ترم از دیروز

به همین نام،به همین نام اعظمت.....

ف.غلامی

 
طبقه بندی: شعر و نوشته های من،